منشا تورم چیست؟

وقتی نرخ بهره با نرخ وام ها همگن نباشد تقاضای سرمایه گذاری و پس انداز متفاوت می شود اگر نرخ بهره پائین تر از نرخ طبیعی باشد جامعه دچار انبساط می شود لذا با در نظر گرفتن بقیه عوامل قیمت ها افزایش می یاید و این امر باعث می شود نرخ بهره کاهش یابد که