آینده اقتصاد جهانی پس از کرونا

ناجی همیشه حاضر چرا بهتر است جهانی شدن را نکوبید اخیرا اتفاقاتی در عرصه اقتصاد جهان رخ داد که خیلی ها انتظارش را نداشتند. مثلا در فاصله زمانی کوتاهی رشد اقتصادی چین، به وضوح کاهش پیدا کرد و نرخ بیکاری در آمریکا به شدت بالا رفت. صنعت گردشگری و هواپیمایی ناگهان به حضیض افتادند و