کلرید پتاسیم

فرمول شیمیاییKCl
شکل ظاهریپودر یا کریستال
جرم مولکولی g/mol 74.5513
حلالیت محلول در آب و گلیسیرین
HSCODE
CASNO 7447-40-7
نقطه ذوب776 °C
شناسه پاپ کم4873

در حدود 95% پتاسیم کلرید در کود شیمیایی مصرف می شود و سه نوع می باشد.

ساختار شیمیایی: زمانی که اتم پتاسیم k و اتم کلر در کنار یکدیگر قرار می گیرند اتم پتاسیم یک الکترون از دست می دهد و تبدیل به اتمی با بار مثبت می شود اتم کلر این الکترون را دریافت کرده به یک اتم بار منفی تبدیل می شود اینجاست که نمک حاصل می شود در حقیقت این ماده از واکنش بین هیدروکسید پتاسیم و هیدروژن کلرید تولید می گردد.

کاربرد پتاسیم کلرید:

در حدود ۹۵% این ماده در کود شیمیایی مصرف می شود و سه نوع می باشد.

۱- گرید استاندارد با اندازه ۲/۰ الی ۳/۵ میلی متر و در حدود ۵/۰ این ماده در اختیار صنایع شیمیایی قرار میگیرد برای اعدام محکومین بیش از ۲۴۰ میلی لیتر از این ماده به بدن محکوم تزریق می شود اگر در بدن سریع پخش شود شخص را به سرعت می کشد و درد چندانی حس نخواهد کرد در غیر این صورت مرگ ناگهای در انتظار او خواهد بود

۲- جهت درمان کمبود پتاسیم می توان از تزریق به خون استفاده نمود معمولا غلظت پتاسیم در محلول نباید بیش از ۴۰ میلی اکی والان بر لیتر بایشد همچنین سرعت تزریق باید ۲۰ میلی اکی والان در ساعت تنظیم گردد و از این حدود نباید تجاوز کند.

۳- این ماده در مواردی مانند تولید مصالح ساخت و ساز و ضد یخ و کاغذ و آزمایشگهای، رنگهای پوششی و آبکاری فلزات و یخ شکن کاربرد دارد.