کربنات منگنز

فرمول شیمیاییMnCO3
شکل ظاهریبلوری و پودری به رنگ کرم
جرم مولکولی114/9469 گرم بر مول
حلالیتکربن دی‌اکسیددر الکل آمونیاک
HSCODE29362700
CASNO50-81-7
نقطه ذوب decomp.> 200 °C
شناسه پاپ کم11726

طرز تهیه: از رسوب دادن سولفات منگنز با یک کربنات قلیایی بدست می آید.

کاربرد: در سولفات ها و اکسی سولفت ها، خوراک دام، رنگ سازی، کود شیمیایی، رنگ سازی، تولید پرمنگنات سدیم و پتاسیم سدیم و پتاسیم ، صنایع شیشه، رنگ و لعاب، آجر رنگی، سرامیک، تولید مفتول های جوشکاری، تولید فلز روی و همچنین در پزشکی