چیپس صابون

فرمول شیمیایی 
شکل ظاهری پولکی
جرم مولکولی
حلالیت
HSCODE 34012030
CASNO57-11-4
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم5564

کاربرد: در صابون توالت، صابون شستشو، صابون های شفاف، پتو، دارو و غیره