نیتریت سدیم

فرمول شیمیاییNaNo2
شکل ظاهریپودر کریستالی سفید مایل به زرد
جرم مولکولی68.9953 g/mol
حلالیت25 c° 84.4 g/100ml
HSCODE2834000
CASNO7632-00-0
نقطه ذوب271 درجه سانتی گراد
شناسه پاپ کم24269

کاربرد: یک آنتی اکسیدان قوی، در صنایع دارویی، رنگها و آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی و افزودنی ها و سموم مورد استفاده قرار می گیرد.