موم زنبور عسل (بیزواکس)

فرمول شیمیایی 
شکل ظاهری
جرم مولکولی
حلالیتدر اتر کلروفرم نفت، بنزین و در آب غیر قابل حل است
HSCODE
CASNO7632-00-0
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم

کاربرد: در اسانس ها، آدامس، پمادها، ترکیبات دارویی، کپسول ژلاتینی، رژ لب، روکش قرص، روغن مو، عطر، سایه و خط چشم

بدلیل جذب رطوبت قابل مصرف می باشد.