مانیتول

فرمول شیمیایی C6H14O6
شکل ظاهریپودر سفید
جرم مولکولی182.172
حلالیت
HSCODE
CASNO69-65-8
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم6251

مانیتول یک قند الکی است

موارد مصرف

برای پیشگیری از بروز نکروز حادتوبولار یا درمان کم ادراری در نارسایی‌حاد کلیه، درمان ادم مغزی و افزایش فشار داخل جمجمه و فشار داخل چشم، تسریع دفع ادراری مواد سمی و جلوگیری‌از آسیب کلیوی ناشی از آنها (مانند سالیسیلات، باربیتورات و لیتیم ) و همچنین برای پیشگیری از نیاز به دیالیز  مصرف می‌شود. همچنین در تولید آدامس و شیرینی های رژیمی استفاده می شود

مکانیسم

مانیتول یک قند الکلی است که در مایع خارج‌سلولی باقی می‌ماند و موجب افزایش فشار اسموتیک پلاسما (یا ادرار)می شود .مانیتول یک گشادکننده ضعیف عروق کلیوی نیز هست.