فسفر قرمز

فرمول شیمیاییP4
شکل ظاهریبلوری
جرم مولکولی
حلالیت
HSCODE28047000
CASNO
نقطه ذوب588 تا 600 درجه سانتی گراد
شناسه پاپ کم

فسفر قرمز از حرارت دادن فسفر سفید تا دمای 250 °C یا با قرار دادن آن در برابر نور خورشید بدست می‌آید.

فسفر قرمز از حرارت دادن فسفر سفید تا دمای ۲۵۰ °C یا با قرار دادن آن در برابر نور خورشید بدست می‌آید. طرز تهیه فسفر قرمز از گما دادن فسفر سفید در حدود ۳۰۰ درجه در ظرف بسته تولید می شود.