صمغ گوار یا گوارگام

فرمول شیمیایی 
شکل ظاهریجامد
جرم مولکولی
حلالیتدر آب حل می شود
HSCODE
CASNO9000-30-0
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم44134661

گوارگام یک فیبر غذایی است که از نوعی لوبیای خوشه ای بنام گوار استخراج می شود در مواد غذایی به عنوان غلظت دهنده و در صنایع لبنی بیشترین استفاده را داراست در صنعت داروسازی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ماهیت گوارگام: پودری غالبا مورد مصرف داروسازی ها و گرانول جهت مصرف مواد غذایی.