سولفات منگنز

فرمول شیمیاییMnSO4
شکل ظاهری
جرم مولکولیg/mol 151.001
حلالیت
HSCODE
CASNO7487-88-9
نقطه ذوب‎ 700 °C; loses water at 400 ~ 500 °C
شناسه پاپ کم177577

کاربرد: عمده مصرف آن در صنایع فولاد سازی و مقداری در کشاورزی جهت بهبود فتوسنتز گیاه مورد استفاده قرار می گیرد و در انواع کود شیمیایی مصرف می شود.