سوربیتول

فرمول شیمیاییC6H14O6
شکل ظاهریبصورت مایع و کریستال
جرم مولکولی182.17 g mol−1
حلالیت
HSCODE
CASNO50-70-4
نقطه ذوب95 درجه سلسیوس
شناسه پاپ کم5780

توضیحات: سوربیتول یک قند الکلی است که جاذب رطوب است

سوربیتول از میوه گیاه سوربوز اوکوپاریا Sorbus aucparia به دست می آید، این ماده تقریبا شکل گلوکز است

کاربرد: در صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی مصرف می شود برای مثال در خمیر دندان و در غذاهای افراد دیابتی، در سوسپانسیون ها، امولسیون ها و کرم ها اثر تثبیت کننده دارد همچنین در روغن های پوست و مو، در کاغذ و تنباکو و آدامس های کم شیرین کاربرد دارد.