سدیم هگزا متا فسفات

فرمول شیمیایی 
شکل ظاهریپودر سفید
جرم مولکولی
حلالیت
HSCODE28112210
CASNO7631-86-9
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم6212

سدیم هگزا متا فسفات جاذب رطوبت هواست و در اثر گرمادهی به پیروفسفات هگزامتافسفات تولید می شود

خواص ماده:

جاذب رطوبت هواست

در اثر گرمادهی به پیروفسفات هگزامتافسفات تولید می شود

کاربرد:

در صنایع رنگرزی، نساجی، کاغذسازی، دباغی، پتروشیمی، متالوژی، عکاسی و در صنایع غذایی به عنوان افزودنی در پودر پنیر، سس سالاد، آبجو، فیله ماهی و شربت ها کاربرد دارد.