سدیم هگزا متا فسفات

فرمول شیمیایی Na6P6O18
شکل ظاهریبلورهای سفید
جرم مولکولیg mol-1 611.7704
حلالیت در آب
HSCODE
CASNO10124-56-8
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم24968

سدیم هگزا متا فسفات در صنعت تصفیه آب، کاغذسازی، نساجی، رنگرزی، میادین نفتی، پتروشیمی و … کاربرد دارد.

درصد خلوص هگزا متا فسفات:  P2O5  min 68%

کاربرد: در صنعت تصفیه آب، کاغذسازی، نساجی، رنگرزی، میادین نفتی، پتروشیمی، متالوژی دباغی به عنوان افزودنی در صنایع غذایی کاربرد دارد.