سدیم لوریل سولفات (sls)

فرمول شیمیاییNaC12H25SO4
شکل ظاهریجامد سفید یا کرم رنگ پودری یا رشته ای
جرم مولکولی288.372 g/mol
حلالیت
HSCODE34021900
CASNO151-21-3
نقطه ذوب206 درجه سلسیوس
شناسه پاپ کم3423265

توضیحات: سدیم لوریل سولفات یک ماده سورفاکتنت‌ها است که اغلب در شوینده ها مصرف می شود.

کاربرد: امولسیون کننده، تسریع کننده انحلال، کف کننده، پف کننده که در ترژنت ها یا مواد غذایی و از انواع فعال کننده های سطحی آنیونی می باشد

ازوکریت در حقیقت موم است مانند موم زنبور عسل و در اغلب کرم ها، لوازم آرایشی چشمی و رژ لب، موم پارافین و موم (ازوکریت) از جمله مومهای هیدروکربنی است.