سدیم تری پلی فسفات

فرمول شیمیایی Na5p3o10
شکل ظاهریپودر سفید
جرم مولکولی-
حلالیت-
HSCODE-
CASNO 7758-29-4
نقطه ذوب24455
شناسه پاپ کم-

این ماده یک پلیمیر چند وجهی معدنی است و بالاترین میزان مصرف در صنایع شوینده، ، تصفیه آب و نساجی و …. را دارد.

درجه خلوص: ۵۷% و ۳۷%

این ماده یک پلیمیر چند وجهی معدنی است و بالاترین میزان مصرف در صنایع شوینده، تصفیه آب و نساجی و …. را دارد.

این ماده با ساختمان خطی پلی فسفریک اسید می باشد.

این ماده با تشکیل کمپلکس محلول یون های CA  و Mg آبهای سخت را نرم می کنند.

همچنین رفتار قلیایی این ماده این ماده باعث افزایش قدرت پاک کنندگی پودرهای شونده می شود

این ماده در دمای محیط پایدار است و در ۱۰۰ درجه پیروفسفات و فسفات تبدیل می شود.

این ماده به سه صورت یافت می شود:

۱-ترمودینامیکی که در دمای بالا تولید می شود.

۲-سینتیکی که در دمای پائین بدست می آید و در حرارت بالا ناپایدار است

۳-بلوری همراه به s مولکول آب می باشد که از افزودن دو فاز ذکر شده به آب بدست می آید در دمای محیط پایدار است و در ۱۰۰ درجه پیروفسفات و فسفات تبدیل می شود.