سدیم تری پلی فسفات STPP

فرمول شیمیایی Na5p3o10
شکل ظاهریپودر نرم با مش 100 تا 200
جرم مولکولی
حلالیتدر دمای عادی 5/14 گرم در لیتر
HSCODE38353900
CASNO7758-29-4
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم

سدیم تری پلی فسفات یا STPP در دو نوع غذایی و صنعتی با ویژگی‌های متفاوت تولید و مورد مصرف قرار می‌گیرد.

درجه خلوص : ۳۷% و ۵۷%

سدیم تری فسفات سبک

کاربرد سدیم تری پلی فسفات

سدیم تری پلی فسفات یا STPP در دو نوع غذایی و صنعتی با ویژگی‌های متفاوت تولید و مورد مصرف قرار می‌گیرد. بیشترین صنایع مصرف کننده این ماده شیمیایی ، کارخانه‌های تولیدکننده سرامیک سازی، صنایع تصفیه آب، مواد شوینده، صنایع غذایی،صنایع تولید کاغذ، معدن، و صنایع پتروشیمی می باشند.