دی مانیتول

فرمول شیمیاییC6H14O6
شکل ظاهریکریستال سفید یا مایع بی رنگ و شفاف
جرم مولکولی182.172
حلالیت
HSCODE
CASNO
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم6251

توضیحات: یک نوع الکل شکر است که در صنایع دارویی و غذایی استفاده می شود

کابرد: تثبیت کننده قند در مواد غذایی همچنین در غذاهای دیابتی و آدامس چون جذب آن در روده ضعیف است به عنوان یک دارو برای کاهش فشار چشم مانند گلوکوم و برای کاهش فشار داخل جمجمه مورد استفاده قرار می گیرد.