دی سدیم پیرو فسفات

فرمول شیمیاییNa2H2P2O7
شکل ظاهریپودر سفید بی‌بو
جرم مولکولیg/mOl 221.94
حلالیت-
HSCODE-
CASNO7758-16-9
نقطه ذوب-
شناسه پاپ کم>600 °C

دی سدیم پیرو فسفات در صنایع غذایی برای تنظیم PH در خمیر و نان های حجیم به عنوان عامل متورم کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختارهای لوئیس سدیم پیرو فسفات عبارتند از: هیدروژن پیرو فسفات SAPP پیروفسفات دی سدیم هیدروژن پیروفسفات

کاربردهای دی سدیم پیرو فسفات:

در صنایع غذایی برای تنظیم PH در خمیر و نان های حجیم به عنوان عامل متورم کننده مورد استفاده قرار می گیرد این ماده در کنسرو غذاهای دریایی، پنیر خامه ای، سخت پوستان منجمد، آرد نانوایی، تن ماهی، کاپ کیک، دونات و کیک همچنین برای حفظ رنگ صورتی گوشت های سرد مورد استفاده قرار می گیرد.