تترا سدیم پیرو فسفات

فرمول شیمیایی Na4o7p2
شکل ظاهریColorless crystals
جرم مولکولی 265/9 g mol−1
حلالیت-
HSCODE-
CASNO 7722-88-5
نقطه ذوبC° ‬93‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شناسه پاپ کم

تترا پتاسیم پیرو فسفات یکی از ترکیبات پر کاربرد در صنایع غذایی است. از این ماده به عنوان افزودنی مواد غذایی به انواع گوشت و فرآورده های گوشتی اضافه می شود.

کاربرد این ماده:

گیرنده یون های فلزی بالابرنده و پخش کننده نقطه ذوب چربی قابلیت حلال در آب ماده منعقد کننده در پودینگ ها و کاهش دهنده قابلیت ذوب و جدا شدن چربی در پنیر