بنزوات سدیم

فرمول شیمیاییNaC6H5Co2
شکل ظاهری
جرم مولکولی
حلالیتمحلول در آب
HSCODE
CASNO
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم

توضیحات: این ماده نمک اسید بنزوئیک می باشد و از ترکیب اسید بنزوئیک با هیدروکسید سدیم تولید می گردد و یک ماده نگهدارنده در مواد غذایی می باشد.

کاربرد بنزوات سدیم: در غذاهای اسیدی مثل چاشنی ها سالادها سرکه و نوشابه های گاز دار ، برخی داروها و شامپوها، مرباها و آب میوه ها از فعالیت باکتری ها و قارچ ها جلوگیری می کند در ترقه های موشکی به کار می رود و بسرعت می سوزد و سوت
می کشد.