ا د ت ا

فرمول شیمیاییC10H16N2O8
شکل ظاهریپودر سفید
جرم مولکولی
حلالیتمحلول در آب
HSCODE 2912190
CASNO6381-92-6
نقطه ذوب
شناسه پاپ کم

توضیحات: اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و از خانواده آمینو پلی کربوکسیلیک است

ادتا یک عامل کلاته کننده در محصول است که با یون فلزی همانند آن و نیکل و منیزیم ترکیب شده و آنها را از محصول جدا می کند . در داروسازی نیز جهت درمان مسمومیت با سرب و حذف مس و اورانیوم و استرانسیوم و کاهش میزان کلسیم مورد استفاده قرار می گیرد در صنایع آرایشی بهداشتی از قبیل شوینده ها صابون مایع و شامپوهای برای بهبود پایداری مورد استفاده قرار
می گیرد.