اکسید منیزیم

فرمول شیمیاییMgo
شکل ظاهریپودری یا دانه ای سفید
جرم مولکولی40.3044 g/mol
حلالیتمحلول در آب
HSCODE 25199010
CASNO 1309-48-4
نقطه ذوب2.852 درجه سلسیوس
شناسه پاپ کم14792

آشنایی با اکسید منیزیم: از سنگ های کربناته (سنگ آتش) توسط آسیاب چکشی خرد می شود و داخل کوره های گردان کلسینه می شود و پس از جد شدن دی اکسید کربن به حالت اکسید در آمده و با استفاده از آسیاب به پودر تبدیل می شود.

منیزیم عنصر شیمیایی با عدد اتمی 12 هشتمین عنصر فراوان است و 2 الی 3% پوسته زمین را تشکیل می دهد.