اوره: اوره (به انگلیسی: Urea) یا کاربامید

فرمول شیمیاییCH4N2O1
شکل ظاهریپودر سفید و بی بو
جرم مولکولیg mol−1 60.06
حلالیت 50g/L ethanol 500g/L glycero
HSCODE 31021000
CASNO57-13-6
نقطه ذوبC° 133–135
شناسه پاپ کم1176

توضیحات و کاربرد: اوره حاوی نیتروژن است و در کودهای شیمیایی جهت مصارف کشاورزی و در صنایع شیمیایی جهت فرایند سنتز استفاده می گردد. اوره در بدن انسان از زیاد مصرف کردن گوشت قرمز باعث بالارفتن اسید اوریک بدن می شود . در تولید پلاستیک، چسب ، همچون فرمالدئید و اوره ملامین فرمالدئید، که در ساخت تخته سه لایی است کاربرد دارد..سیانات پتاسیم به عنوان ماده اولیه برخی از صنایع، نیترات اوره، یک نوع ماده منفجره.