اسید فسفریک

فرمول شیمیاییH3PO4
شکل ظاهریمایع
جرم مولکولی 98.00 g/mol
حلالیتg/ml 5.48
HSCODE280920
CASNO7664-38-2
نقطه ذوب42.35 C° (anhydrous)
شناسه پاپ کم1004

این ماده از واکنش اسید سولفوریک و فسفات کلسیم بوجود می آید و در صنایع مختلفی کاربرد دارد

این ماده از واکنش اسید سولفوریک و فسفات کلسیم بوجود می آید و در صنایع مختلفی کاربرد دارد بیشترین مصرف این ماده افزودنی در نوشابه های گازدار، تصفیه آب، مکمل های دام و طیور و کودهای شیمیایی فسفاته، ضد حریق جرم گیر فلزات و تصفیه پس آب ها و شوینده ها می باشد.