اتیل لاکتات

فرمول شیمیاییC5H10O3
شکل ظاهریمایع زرد رنگ
جرم مولکولی118.13 g mol−1
حلالیتمخلوط در آب
HSCODE
CASNO687-47-8
نقطه ذوب‎ −26 درجه سلسیوس
شناسه پاپ کم7344

کاربرد: عامل طعم دهنده در انواع نوشیدنی های الکلی و صنایع غذایی و صنعت داروسازی