آمونیوم دی هیدروژن فسفات ADP

فرمول شیمیایی H₂PO₄(NH₄)
شکل ظاهریگرانول و پودری
جرم مولکولی115.03
حلالیت 40/4g/100mL
HSCODE00403105
CASNO 7722-76-1
نقطه ذوبc° 190
شناسه پاپ کم

آمونیوم دی هیدروژن فسفات در کشاورزی و در صنعت اطفاء حریق نیز استفاده می شود.

توضیحات: در تهیه کود به دلیل داشتن دو عنصر P و N در فرمول شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد

موارد مصرف: به جز در کشاورزی در صنعت اطفاء حریق نیز استفاده می شود.