نمایش یک نتیجه

[table id=6 /] دی سدیم فسفات دارای 12 مولکول آب است و در صنعت شوینده ها و تصفیه آب دیگهای بخار کاربرد دارد و به عنوان نگهدارنده مواد غذایی نیز مصرف می شود.