نمایش دادن همه 2 نتیجه

[table id=15 /] سدیم هگزا متا فسفات جاذب رطوبت هواست و در اثر گرمادهی به پیروفسفات هگزامتافسفات تولید می شود

[table id=18 /] سدیم هگزا متا فسفات در صنعت تصفیه آب، کاغذسازی، نساجی، رنگرزی، میادین نفتی، پتروشیمی و ... کاربرد دارد.