نمایش یک نتیجه

[table id=19 /] این محصول در صنایع غذایی به عنوان افزودنی در تصفیه آب و فاضلاب در لکه گیری لیاس ها رشد جلبک در محیط آب در خمیر دندان