نمایش یک نتیجه

[table id=18 /] سدیم هگزا متا فسفات در صنعت تصفیه آب، کاغذسازی، نساجی، رنگرزی، میادین نفتی، پتروشیمی و ... کاربرد دارد.