نمایش یک نتیجه

[table id=21 /] اسید سالسیلیک برای درمان موضعی مانند اختلالات پوست، عفونت های خارجی و الگاریس، شوره سر و ... مصرف می شود.