نمایش یک نتیجه

[table id=29 /] طرز تهیه: از رسوب دادن سولفات منگنز با یک کربنات قلیایی بدست می آید. کاربرد: در سولفات ها و اکسی سولفت ها، خوراک دام، رنگ سازی، کود شیمیایی، رنگ سازی، تولید پرمنگنات سدیم و پتاسیم سدیم و پتاسیم ، صنایع شیشه، رنگ و لعاب، آجر رنگی، سرامیک، تولید مفتول های جوشکاری، تولید فلز روی و همچنین در پزشکی