نمایش یک نتیجه

[table id=14 /] فسفر قرمز از حرارت دادن فسفر سفید تا دمای 250 °C یا با قرار دادن آن در برابر نور خورشید بدست می‌آید.