نمایش یک نتیجه

[table id=43 /] توضیحات: ماده ای حجم دهنده و پایدار کننده و خاصیت غلظت دهندگی و امولسی فایر بودن دارد نوع اوگانیک آن ماده ای گیاهی است به نام صعلب که برای ساخت بستنی ها مورد استفاده قرار می گیرد.