نمایش یک نتیجه

[table id=40 /] توضیحات: سوربیتول یک قند الکلی است که جاذب رطوب است سوربیتول از میوه گیاه سوربوز اوکوپاریا Sorbus aucparia به دست می آید، این ماده تقریبا شکل گلوکز است کاربرد: در صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی مصرف می شود برای مثال در خمیر دندان و در غذاهای افراد دیابتی، در سوسپانسیون ها، امولسیون ها و کرم ها اثر تثبیت کننده دارد همچنین در روغن های پوست و مو، در کاغذ و تنباکو و آدامس های کم شیرین کاربرد دارد.