نمایش یک نتیجه

[table id=39 /] توضیحات: سدیم لوریل سولفات یک ماده سورفاکتنت‌ها است که اغلب در شوینده ها مصرف می شود. کاربرد: امولسیون کننده، تسریع کننده انحلال، کف کننده، پف کننده که در ترژنت ها یا مواد غذایی و از انواع فعال کننده های سطحی آنیونی می باشد ازوکریت در حقیقت موم است مانند موم زنبور عسل و در اغلب کرم ها، لوازم آرایشی چشمی و رژ لب، موم پارافین و موم (ازوکریت) از جمله مومهای هیدروکربنی است.