نمایش یک نتیجه

[table id=41 /] توضیحات: یک نوع الکل شکر است که در صنایع دارویی و غذایی استفاده می شود کابرد: تثبیت کننده قند در مواد غذایی همچنین در غذاهای دیابتی و آدامس چون جذب آن در روده ضعیف است به عنوان یک دارو برای کاهش فشار چشم مانند گلوکوم و برای کاهش فشار داخل جمجمه مورد استفاده قرار می گیرد.