نمایش یک نتیجه

[table id=9 /] دی سدیم پیرو فسفات در صنایع غذایی برای تنظیم PH در خمیر و نان های حجیم به عنوان عامل متورم کننده مورد استفاده قرار می گیرد.