نمایش یک نتیجه

[table id=16 /] تترا پتاسیم فسفات در خمیر دندان هم مورد استفاده قرار می گیرد و موجب حذف کلسیم و منیزیم از بزاق دهان می شود.