نمایش یک نتیجه

[table id=31 /] توضیحات: با افزایش دما حلالیت بی کربنات آمونیوم در آب افزایش یافته و آب به مرور خشک می شود. کاربرد: عامل تخمیر در تولید نان و بیسکوییت و شیرینی در تولید مواد دارویی در تولید نمک آمونیاک به عنوان کود و تقویت خاک کشاورزی ، پاک کننده رسوبات