نمایش یک نتیجه

[table id=45 /] آشنایی با اکسید منیزیم: از سنگ های کربناته (سنگ آتش) توسط آسیاب چکشی خرد می شود و داخل کوره های گردان کلسینه می شود و پس از جد شدن دی اکسید کربن به حالت اکسید در آمده و با استفاده از آسیاب به پودر تبدیل می شود. منیزیم عنصر شیمیایی با عدد اتمی 12 هشتمین عنصر فراوان است و 2 الی 3% پوسته زمین را تشکیل می دهد.