نمایش یک نتیجه

[table id=6 /] این ماده از واکنش اسید سولفوریک و فسفات کلسیم بوجود می آید و در صنایع مختلفی کاربرد دارد