نمایش یک نتیجه

[table id=38 /] توضیحات: در حقیقت موم است مانند موم زنبور عسل و در اغلب کرمها و لوازم آرایش چشمی و در رژ لب، موم پارافین و موم (ازوکریت) از جمله موم های هیدروکربنی است.