نمایش یک نتیجه

[table id=10 /] تترا پتاسیم پیرو فسفات یکی از ترکیبات پر کاربرد در صنایع غذایی است. از این ماده به عنوان افزودنی مواد غذایی به انواع گوشت و فرآورده های گوشتی اضافه می شود.