منشا تورم چیست؟

وقتی نرخ بهره با نرخ وام ها همگن نباشد تقاضای سرمایه گذاری و پس انداز متفاوت می شود اگر نرخ بهره پائین تر از نرخ طبیعی باشد جامعه دچار انبساط می شود لذا با در نظر گرفتن بقیه عوامل قیمت ها افزایش می یاید و این امر باعث می شود نرخ بهره کاهش یابد که این نیز باعث انبساط بیشتری در اقتصاد می شود و قیمت ها بیشتر بالا می رود و در نتیجه پول درون زاد می شود و مقداری از پول در سطح جامعه افزایش می یابد یعنی در حقیقت پول به حجاب بهره تبدیل می شود. اگر نرخ بهره به طور تدریجی بالاتر از نرخ طبیعی بشود تورم بطور افسارگسیخته ای بالا می رود در نتیجه ارزش پول کشورها افت می کند و بانکها و مردم بجای صرف وقت برای تولید و درآمد سالم به پول فروشی می افتند لذا بانکها اقدام به چاپ و توزیع پول بدون پشتوانه در جامعه روی می آورد که این نیز باعث تورم دیگری می شود در این رابطه باید گفت مرحوم دکتر مصدق در زمان حکومتش که با خزانه خالی ربرو شد اقدام به چاپ و توزیع اسکناس نکرد بلکه به جای اسکناس اوراق قرضه چاپ کرد و پول را از جامعه جمع آوری و اقتصاد را سامان داد  بنابراین بهره و پول می تواند از مهم ترین عوامل شکوفایی یا فروپاشی اقتصادر رد یک کشور باشند می تواند.

تاثیر ارز خارجی بر تورم: ارز خارجی حاصل از فروش تولید و ذخایر کشور است یعنی کشوری با واحد پولی خودش اقدام به تولید یا استخراج کالا ، و آن را در مقابل ارز خارجی به فروش می رساند اگر ارز وارد شده به کشور مدیریت نشود و همه بدون فرآوری به جامعه تزریق شود این باعث رکود اقتصادی افت ارزش پولی کشورد شود عقل سلیم این حکم را می کند که 10% این ارز را در داخل صرف گسترش تولید نموده و 90% آن را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کند و کشور با درآمد حاصل از این دو گزینه اداره شود اقتصاد پویایی که به تورم نزدیک به صفردرصدی دست یافته و ارزش پولش همیشه ثابت بوده ناشی از رعایت همین امر است.